Podpis elektroniczny, czyli analiza danych sprzedażowych

2019-01-10

 Analiza danych sprzedażowych jest prostsza przy używaniu podpisu elektronicznego


Z punktu widzenia pieczęć ma ten sam mechanizm jak i podpis elektroniczny czyli bardzo odpowiednie przekształcenia kryptograficzne robione przy pomocy klucza prywatnego. Ma to również zastosowanie w przypadku analizy danych sprzedażowych. W odróżnieniu od takiego podpisu kwalifikowanego dysponentem tego akurat klucza może być nie tylko wyłącznie osoba fizyczna, ale również organizacja państwowa. Inaczej mówiąc, taka pieczątka zapewnia nam integralność i autentyczność opatrzonego przez nią dokumentu i są to jedyne funkcje. Taki fakt, że są one naprawdę ściśle ograniczone jest jak najbardziej korzystny dla jasności definicji oraz otwiera szerokie pole do tych zastosowań, w których owy podpis kwalifikowany się nie sprawdził. W takim razie pieczęć przyda nam się także zwłaszcza tam, gdzie najpotrzebniejsze jest automatyczne bądź masowe zabezpieczanie autentyczności lub integralności dokumentów elektronicznych. Ten podpis zakwalifikowany nie sprawdza się jednak w tych zastosowaniach dlatego, iż obiecane przez niego powiązanie z osobą fizyczną i bardzo silna funkcja niezaprzeczalności z tymi celami stoją w konflikcie. Na tej specjalnej pieczątce elektronicznej zyskuje się w szczególności fakturę elektroniczną, do której podpis kwalifikowany pasuje tak samo dobrze jak inne poświadczenie notarialne do faktur papierowych czyli prawie wcale.


W odniesieniu do analizy danych sprzedażowych nie zmienia to faktu że, pieczęć elektroniczna jest już od dawna zastosowana w Polsce, na tyle że nie była wprost zdefiniowana w owych przepisach. Postacią pieczęci jest tak zwany podpis składany certyfikatem.


Celowe, a nawet możliwe zatem jest wprowadzenie pieczątki elektronicznej, opartej wyłącznie na technologii i infrastrukturze takiego podpisu cyfrowego, którego zastosowanie pokrywałoby się z wprowadzaniem pieczęci tradycyjnej. Pieczątka elektroniczna jest oparta wyłącznie na technologii i infrastrukturze takiego cyfrowego podpisu, którego zastosowanie pokrywało by się z pieczęcią tradycyjną w odniesieniu do analiza danych sprzedażowych http://merservice.pl/uslugi/analiza-danych/ .


Taką cechą pieczęci byłaby możliwość użycia jej przez jakąkolwiek osobę mającą do niej uprawnienia i dostęp, jak do powszechnej pieczątki. Istotną funkcją byłoby badanie urzędu oraz zapewnianie stuprocentowej autentyczności przesyłanych tych danych. Taką cechą pieczęci byłaby możliwość użycia jej przez jakąkolwiek osobę mającą do niej uprawnienia i dostęp, jak do powszechnej pieczątki. Bardzo ważną funkcją byłoby badanie urzędu jak również zapewnienie stuprocentowej autentyczności przesyłanych danych. Następujący plan nowelizacji ustawy o parafce elektronicznej przewiduje zapoczątkowanie pojęcia elektronicznego potwierdzenia danych jako tego podpisu złożonego przez ten konkretny podmiot, w tym też automatycznie. Plany dotyczący nowelizacji o podpisie elektronicznym przewiduje zapoczątkowanie pojęcia elektronicznego potwierdzenia danych jako tego podpisu złożonego przez ten konkretny podmiot, w tym też automatycznie. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy mówimy o analizie danych sprzedażowych.


To elektroniczne potwierdzenie tych danych miałoby stanowić podpis złożony przez podmiot za pomocą bardzo bezpiecznych urządzeń oraz danych elektronicznych służących do składania podpisu. Elektroniczne potwierdzenie owych danych, miałoby stanowić podpis złożony przez określony podmiot za pomocą bardzo bezpiecznych urządzeń jak również danych elektronicznych służących do składania takiego podpisu. Bowiem mogłoby ono być zrealizowane bez żadnej możliwości prezentacji potwierdzenia danych elektronicznych. Takie umiejscowienie pieczątki elektronicznej wymaga wprowadzenia także zasad świadczenia zupełnie nowej usługi certyfikacyjnej, a w tym określenia, kto i w jaki sposób może wydawać stosowne certyfikaty i jak będą zweryfikowane. Zakres ich użycia mógłby odnaleźć się w szczególnych aktach prawnych dopuszczających to ich zastosowanie. Bynajmniej zainteresowanie tym kontaktem z administracją w postaci elektronicznej jest znikome. Kluczowym powodem jest niezmierna konieczność w posiadaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego najlepiej weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem przez pewnego mającego kontakt z administracją oraz niejasności przepisów w zakresie objętego przez tak zwane. elektroniczne postępowania administracyjne. W kwestii kosztów związanych z elektronicznym obiegiem papierów, a głównie uruchomienia oraz utrzymania owych systemów elektronicznych, bez ustanku zostają wysokie. Bowiem oszczędność nawiązana z wystartowaniem systemów elektronicznych jest bardzo możliwa wyłącznie w tym przypadku powszechnego lub tradycyjnego interesowania podmiotów elektronicznym doręczaniem pism. Też należy pomyśleć, że w przyszłej perspektywie, w związku z decyzją owego profilu zaufanego e-PUAP, zdecydowana ilość ludzi odbierających w formie elektronicznej pisma będzie procentowo znacząca.


W odniesieniu do analizy sprzedażowej nie zapominajmy, że odejście od pojęcia formy czynności prawnej na rzecz opisu techniki wyrażenia treści, wraz z dookreśleniem technik jej personalizacji, stanowi przejaw założenia stojącego u podstaw zasady równoważności, czyli adaptacji modelu komunikacji elektronicznej jako w pełni autonomicznego modelu dokonywania czynności prawnych. Co więcej ustawodawca nie synonimizuje pojęcia danych elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu względem pojęcia dokumentu opatrzonego podpisem własnoręcznym. Nie zestawia również zakresów powyższych pojęć na zasadzie nadrzędności - podrzędności czyniąc na przykład dane elektroniczne podtypem lub szczególnym rodzajem zapisu formy pisemnej. Przeciwnie, zrównoważeniu podlegają jedynie skutki prawne treści wyrażonych za pomocą wskazanych technik.